Portselanimaali harrastajate selts Lüster on loodud 1993. aastal. Praeguseks on seltsis ligi 30 liiget ning selts on kantud mittetulundusühingute registrisse.

Liikmeskonda kuuluvad inimesed peale Pärnu linna ka Audrust, Vändrast, Paikuselt, Pärnu-Jaagupist, Tihemetsast ja Saugast. Saugas on tegutsemas maanaistest lisaks veel väike allselts.

Selts korraldab igal aastal Pärnus traditsiooniliselt kevad- ja jõulunäituse. Alates 2001. aastast korraldatakse iga aasta jaanuaris parimate tööde väljapanekud pidulikul sündmusel Ammende Villas. 2000. aastast alates on Valga muuseumis ja Tõrva kammersaalis kevadnäitused. Peale nimetatute on näitusi tehtud Pärnumaa suuremates asulates ja ka Raplas, Viljandis, Lihulas, Paides, Tartumaal jm. Mitmed seltsi liikmed (Dora Kesper, Lily Vipp) on korraldanud ka isikunäitusi nii Pärnu linnas kui maakonnas. 2003. aastal korraldati näitus Soomes Rauma käsitööpäevadel. Aastal 2005 osales Soomes Reisjärvel kohvitasside võistlusnäitusel üheksa inimest. Merike Koppel saavutas loomade ja inimeste kujutiste alalõigus teise koha. Märgiti ära kuue inimese tööd ning kõik üheksa tööd on avaldatud kaunis portselantasside raamatus. 2006. aastal toimuvad Reisjärve kunstipäevad, mille üks päev on pühendatud Eestile ning kus on meie seltsi liikmete tööde näitus. Kultuurkapitali 2005. aasta preemia sai eduka esinemise eest rahvusvahelises portselaniajakirjas Posliini + Tiiu Karpuhhina.

Head suhted on loodud teiste maakondade ja linnade harrastusportselanimaalijatega, kes võtavad augustis osa iga-aastastest portelanipäevadest Pärnus. Nooruse Maja suures saalis on näitus ja etteantud teemadel tööde võistlus. Samas toimub ka koolitus Soome ja Eesti portelanimaalijate juhendamisel. 2005. aasta Portselanipäevadel olid  õppejõududeks Inge Teder Kunstiakadeemast, Olli Leppanen Raumast, Marja-Terttu Hakkala ja Terttu Lehto Soomest.

2005. aasta oli seltsile väga edukas. Mitme kunstniku tööd avaldati portselanimaalijate ajakirjas Posliini+, mis ilmub soome, rootsi ja inglise keeles ning mille tellijaid leidub peale Euroopa ka Jaapanis ning araabiamaades. Korraldati 12 näitust, üks seltsi liige sai aasta tegija nimetuse ja preemia.

Aastal 2008 olid X Portselanipäevad, kus osalejaid oli üle vabariigi. Tunnistuse said 49 õppurit. Õpetajateks olid RailiAnneli Väisänen, Tarja Hetmann ja Eila Kunnas. Töövõtteid demonstreerisid maailmakuulus Brasiilias resideeruv jaapanlane Mario san Watanabe ja Jaapani kunstnik Hideo I Mai.

Näitusel olid väljas nii Pärnu kui Eesti harrastajate tööd. Erilist huvi pakkusid aga Brasiilia ja Soome kunstnike tööd.

2009. aasta lõpul tähistas selts Lüster oma 15. tegevuse aastapäeva. Seoses sellega toimus 6. detsembril näitus, kus sai näha peale maalitud esemete ka ajakirju ja raamatuid, milledes on avaldatud pärnakate töid.

2010. aastal osaleb Selts Lüster rahvusvahelises eakatevahetuse projektis, mille raames tuleb augustis Pärnusse 6 inimest Küproselt ja oktoobris sõidab 5 inimest kuuks ajaks Küprosele vastuvisiidile. 

2013. aastal tähistas selts oma 20. juubelit erinevate näitustega. Pilte meeleolukalt Salongiõhtult saab vaadata SIIT 

2016. aastal korraldas selts mitu näitust Eestis, käis Soomel õppevisiidil 

Selts on seadnud oma töö eesmärgiks portselanimaali kaudu avardada inimeste maailmapilti, värvitaju ja eneseteostuse võimalust, arendada loovust. Seltsil on põhikiri, logo, kroonikaraamat, kroonikavideod suurematest üritustest.

Lüster on esimene omataoline selts Eestis ja teadaolevalt ka Baltikumis. Seltsi tööd on seni toetanud Pärnu AS Reldor, Eesti Kultuurkapital, Pärnu Linnavalitsus, Eesti Kunstiakadeemia Keraamika kateeder ning üksikud hea tahtega kunstnikud ja eraisikud.

Selts käib koos iga pühapäev kella 10.00 kuni 11.00 Nooruse Majas.

Võimalik on tellida portselanimaalinguga esemeid, kasutada portselani põletusahju, tellida lühikursusi. Müügil brošüür portselanmaali põhitõdedest.

Võimalik registreeruda portselanimaali  kursustele. ja Portselanipäevade raames toimuvatele meistrikursustele

Selts Lüster esinaine Mai Kolossova tel. 4426240; 4450070 maikolosov@hotmail.com

Mai Kolossova on ka Nooruse Seltsi juhatuse liige