el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

 

TERE TULEMAST  PÄRNU RAHVAÜLIKOOLI!                                         

Pärnu Rahvaülikool pakub mitmeid täiendus- ja huvialakoolitusi täiskasvanutele. Ootame õppima kõikki huvilisi olenemata soost ja vanusest, sest ÕPPIDA EI OLE KUNAGI HILJA!

Meil saab õppida erinevaid keeli, arvutit, teha kunsti ja käsitööd.

Kellel soov õppida käsitööd ja kunsti, kuid pole mahti teha seda ei kevadel ega sügisel, siis ootame Teid Käsitöö- ja kunstiõpetuse suvekursusele. Kaasalöömise aluseks ei ole õpetajastaatus, osaleda võivad kõik käsitöö- ja kunstihuvilised.

Pärnu Rahvaülikooli täiskasvanuhariduse majandustegevuse teade on esitatud 16. märtsil 2016.a. Õppekavarühmad: arvutikasutus, isikuareng, keeleõpe, kujutav kunst ja kunstiteadus, käsitöö. 

Majandustegevusteate number EHIS-es on 182278.


Pärnu Rahvaülikool osaleb täiskasvanud õppijale suunatud ESF struktuuritoetuse projektides:

- Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019;
- Ettevõtlik õppija;
- Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna Eestis. 
 

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel.

Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. 

KOHTUMISENI PÄRNU RAHVAÜLIKOOLIS!Nooruse Maja Pärnu Rahvaülikool on loodud 2004. aasta alguses seni Nooruse Majas tegutsenud seltside initsiatiivil. Rahvaülikooli ideest teostuseni kulus napp pool aastat. Senini oli võimalik Nooruse Majas õppida portselani-, siidi- ja klaasimaali, maalimist, suupillimängu, pitside ja lapitekkide valmistamist, õmblemist, linetantsu, seltskonna-, võistlus-, rahva- ja vabatantsu, näitlemist, laulmist ning folkloori. Lisaks nendele õppimisvõimalustele alustasime 2004. a sügisel paljude uute õppekavadega. Õppima sai asuda võõrkeeli, fotograafiat, stiiliõpetust, klaasikunsti, kuulata psühholoogiaalaseid loenguid ja palju muudki. Kõige populaarsemateks kursusteks osutusid soome keel, maalistuudio, portselanimaal, digifotograafia, kardinate kujundamine ja klaasimaal. Järgnevatel semestritel on lisandunud ja lisandub senistele mitmeid uusi ja huvitavaid kursusi ning loenguid.

2004. a. suvel alustasime suvekursustega. Kursused toimuvad nii käsitöö- ja kunstiõpetajatele kui ka kõikkidele käsitöö- ja kunstihuvilistele üle Eesti. Portselanipäevadel jagavad oma teadmisi ja oskusi nii Eesti kui Soome õpetajad.

2006. a. sügisest lisandusid meie tegevustesse erinevad arvutikursused. Arvutihuviliste kasutuses oli 12-kohaline arvutiklass. Ka 2016.a sügisel saab õppida baasteadmisi arvutikasutusest. Terves majas on tasuta WiFi leviala.

2008 - 2013. aastal osalesime programmis "Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes". Programm oli loodud "Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013" ja sellest lähtuva "Inimressursside arendamise rakenduskava" alusel prioriteetse suuna "Elukestev õpe" meetme "Täiskasvanuhariduse arendamine" rakendamiseks. Programmi rahastasid Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Pärnu Rahvaülikool on Eesti Vabaharidusliidu ja Eesti Rahvaülikoolide Liidu liige. Alates 2013.aasta kevadest oleme Eesti Töötukassa koostööpartner.

Täiskasvanuhariduses osalemine on muutunud tänapäeva ühiskonnas populaarseks, ühtlasi ka vajalikuks, kuna see võimaldab inimesel arendada oma võimeid, rikastada teadmisi, tõsta professionaalse kompetentsuse taset, muuta käitumuslikke harjumusi, ühtlasi osaleda aktiivselt ühiskonnas toimuvates protsessides.

 

Helen Muru

Koolitusjuht

+372 4450070

rahvaylikool@noorusemaja.ee