Õppekavarühm0611 Arvutikasutus Kursus ei ole aktiivne
Maht 8 tundi 
SihtgruppKõik, kes hädas nutiseadmete kasutamisega, vanuses 35+
Õppe alustamise tingimusedNutiseadme - nutitelefon ja/või tahvelarvuti olemasolu
Eesmärk Õppida kasutama oma nutivahendit - tahvelarvutit või telefoni
Sisu 

Iga õppur tuleb koolitusele oma vahendiga. Esialgu vaadatakse üle põhilised funktsioonid, mida võiks osata oma vahendiga teha - postkast, kalender, kaamera, pildid, facebook jne. Koolituse käigus saavad koolitatavad esitada just neid küsimusi, mis neid huvitavad seoses oma telefoni või tahvliga. Püüame kõikidele küsimustele leida vastused. Selle käigus tekivad ilmselt uued küsimused, mis saavad koheselt praktilise vastuse jne.

Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanu oskab oma nutivahendiga julgelt toimetada

Õppekeskkond Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid.
ÕppematerjalKoolitaja poolt kokkupandud õpivihik
Tulemuste hindamineErinevate ülesannete lahendamine 
Ülesehitus 

Kord nädalas 2 tundi, teisipäeviti kell 17.00.

Lõpetamise tingimusedTunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest. 
KoolitajaKaia Metsaalt
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika õpetaja ja gümnaasiumi infotehnoloogiaõpetaja eriala. Töökogemus infotehnoloogia erialal: Baltic Computer Systems Koolitus, SA Tiigrihüpe kaudu õpetajate koolitaja, koolitaja projketis Vaata Maailma, Pärnu Kunstikooli ning erinevad arvutialased koolitused Pärnu Rahvaülikoolis alates 2006.aastast.  
Hind Kaasa oma nutiseade ning küsimused, millele vastuseid otsite!
Registreerumine