Suuremate sündmuste toimumise ajal võimalus katta jalutuskoridori buffet laud. 

Iga kuu vahetub jalutuskoridoris näitus.

            

 kooridor_1variant_schema.jpg
 
 kooridor_2variant_schema.jpg
 
 kooridor_3variant_schema.jpg
 
 kooridor_photoa.jpg