Nooruse Maja Pärnu Rahvaülikool on aastate lõikes osalenud erinevates rahvusvahelistes projektides. Projektid on põhiliselt suunatud noortevahetusele,  elukestvale õppele, põlvkondadevahelise sideme parendamisele ja kultuuridevahelise suhtluse arendamisele.

Esimeseks ja vaieldamatult suurimaks koostööpartneriks on olnud Kuusankoski Täiskasvanute Koolituskeskus ja selle juht Seppo Tahvanainen.

Tänaseks on tekkinud mitteformaalne võrgustik varasematest partneritest, kus esindatud enamik Euroopa Liidu riike mõned Aafrika ja Lähis-Ida riigid. Võrgustik kasvab pidevalt, suurenevad kogemused ja koostöö muutub tugevamaks. Heade ideede elluviimise esimeseks eelduseks on isiklikud soojad sidemed ja usaldusväärsed partnerorganisatsioonid.

2010. a. oli Nooruse Majas vabatahtlikul tööl prantsuse tütarlaps Florianne, kelle ülesandeks oli meie tegevuste tutvustamine prantsuskeelses maailmas, prantsuse keeleõppe tugiisikuks olemine, erinevate sündmuste korraldamisele kaasaaitamine, videoklippide valmistamine jne. 2011.a. jaanuarist oli meie meeskonnas järgmine vabatahtlik, Gaetan. Tema valdas suurepäraselt projektikeelt. Veebruarist oktoobrini 2012 vöörustasime Pierre- Mariet Prantsusmaalt ja Katerinat Makedooniast. Septembrist 2012 oli meil tööl Hana Tsehhi Vabariigist ja veeruarist 2013 Jan, samuti Tšehhi Vabariigist. 2015.a. veebruarist kuni augustini on meil vabatahtlikuks Ella Saksamaalt. Viimane EVS vabatahtlik Julien lõpetas oma teenistuse 2016. aasta augustis.

Programmi "Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes" raames pakkusime tasuta kursuseid täiskasvanud elanikkonnale. Programm kestis  aastani 2013.

Uue rahastusperioodi (2014-2020) Erasmus+ KA1 raames oleme ellu viinud 2-3 noorsootöötajate õpirände projekti aastas.  

Oleme ka partneriks mitmes rahvusvahelises koolitusprojektis. Nende hulk on pidevas muutuses ja enamik informatsiooni nende kohta on inglise keeles. Kui otsene vajadus puudub, siis neid me tõlkima ei hakka. Kel tõsine huvi, saab hakkama ja kui vaja lisainformatsiooni, siis võib alati pöörduda Nooruse Maja personali poole.

Huvitavatele projektiideedele oleme alati avatud ja püüame omalt poolt nende realiseerumisele kaasa aidata!

Tahad muuta maailma - mõtle välja projekt!