Õppekavarühm0611 Arvutikasutus
Maht 32 tundi 
SihtgruppArvutialaseid algteadmisi mitteomavad inimesed
Õppe alustamise tingimusedPuuduvad, kuna tegemist on algkursusega 
Eesmärk Õpetada algajat arvutikasutajat tundma arvutit, anda talle oskused töötada nii tekstitöötlus- kui tabelarvutusprogrammidega, kasutada internetti ning e-posti.
Sisu 

Sissejuhatus failihaldusesse – kettad, kaustad, failid. Kaustade loomine, failide salvestamine, kustutamine, teisaldamine. Turvalisus - arvuti kaitsmine viirusetõrje programmidega.  Graafikaprogramm Paint – tööriistariba, joonistamine, pilditöötlus. Tekstitöötlusprogramm Word – uue dokumendi loomine, teksti sisestamine, kujundamine, lõigu vormindamine, loetelud. Teksti kopeerimine, teisaldamine, kustutamine. Piltide lisamine tekstidokumenti. Internetist leitud teksti ja pildi lisamine, kopeerimine tekstidokumenti.
Tabelarvutusprogramm Excel tabeli loomine, töö töölehtedega, andmete sorteerimine, valemid.
Internet ja brauserid, veebilehed, e-teenused, ID-kaart.
e-posti loomine, kasutamine, e-kirjade kirjutamine, saatmine, vastuvõtmine. 

Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanu oskab:
-salvestada erinavaid faile;
-teha kaustasid;
-töödelda tekstidokumente (kiri, paigutus, loetelu, pildi lisamine, tabel);
-kasutada programmi Paint;
-otsida netist nii infot kui pilte;
-kopeerida netist leitut kopeerida ja salvestada;
-tunneb veebibrauserite võimalusi;
-kasutada keskkonda Youtube.com;
-kasutada programmi Excel lihtsamaid võimalusi (arvutamine, diagrammid, andmete analüüs);
-saata ja vastu võtta e-kirja, lisada kirjale manust (dokumenti, pilti).

Kursuse lõpetanule väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tunnistus. 

ÕppekeskkondÕpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
ÕppematerjalKoolitaja poolt koostatud õppematerjal koos kasulike viidete ja linkidega 
Tulemuste hindamineErinevate ülesannete lahendamine 
Ülesehitus 

Kord nädalas 2 tundi, neljapäeviti kell 17.00.
Uus kursus septembris 2017

Lõpetamise tingimusedTunnistuse saamiseks tuleb osaleda 80% tundidest.
Koolitaja Kaia Metsaalt
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika õpetaja ja gümnaasiumi infotehnoloogiaõpetaja eriala. Töökogemus infotehnoloogia erialal: Baltic Computer Systems Koolitus, SA Tiigrihüpe kaudu õpetajate koolitaja, koolitaja projketis Vaata Maailma, Pärnu Kunstikooli ning erinevad arvutialased koolitused Pärnu Rahvaülikoolis alates 2006.aastast.  
Hind 150 €. Kaasa oma sülearvuti!
Registreerumine Avaldus