Õppekavarühm0214 Käsitöö
Maht 32 tundi
SihtgruppVarasemalt portselanimaali algkursuse läbinud.
Eesmärk 

Arendada vaatlusoskust, loovust ja käelist tegevust. Edasijõudnutele olemasolevate oskuste parandamine ja teoreetiliste teadmiste süvendamine. 

Sisu Lühikesed süviti kursused erinevatel teemadel (jõuab läbida 3-5 teemat). 
Teemade valikul on kõigil osalejail võimalik kaasa rääkida.
Katsetatakse erinevaid uusi trende portselanimaalis.
Erivahendite kasutamine.
Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanu:
-oskab kasutada erinevaid maalimistehnikaid;
-teab erinevatest õlidest, pigmentidest ja oskab neid kasutada;
-oskab kasutada lüstervärve;
-oskab kasutada erivahendeid.

Kursuse lõpetanule väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tunnistus. 

ÕppekeskkondÕpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid.
Tulemuste hindamineErinevad valminud tööd
Ülesehitus 

Kord nädalas 2 tundi neljapäeviti kell 17.00 - 18.30.
Esimene tund neljapäeval, 07.septembril kell 17.00

Lõpetamise tingimusedTunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest. 
Juhendaja Mai Kolossova
Juhendajal on kõrgharidus, lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia ja Tartu Ülikooli. Osalenud erinevatel portselanimaalikursustel Soomes, Taanis ja Norras. Alates 1993.aastast on ta portselanimaali õpetaja ning 2004.aastast õpetab seda Pärnu Rahvaülikoolis. 

Hind Kuutasu 30 €
Registreerumine Avaldus